eduwym logo 200

 

 

Stichting EduWym brengt blijvende veranderingen aan in het leven van kinderen

Stichting EduWym ondersteunt vanaf 2011 het project OPUSIII India. Dit is een educatief,medisch, sociaal en economisch project in een achtergestelde wijk van Jaipur in India. Daar Stichting EduWym evenals OPUSIII gelooft dat educatie de sleutel is tot maatschappelijke ontwikkeling, ondersteunt zij dit project. Het project bestaat uit vier onderdelen, waarbij het educatieve deel - het voorzien van onderwijs en opleiding aan kansarme kinderen - het belangrijkste is.


De vier onderdelen zijn:
1. Een educatief deel : er zijn scholen opgericht, de zogenaamde Fun & Child schools (vier) en een technische school. Er zijn plannen voor een vijfde FCS school op te starten in het noorden van Jaipur.
2. Een medisch onderdeel: met de bouw van het OPUS III House werd een gezondheidscentrum gerealiseerd. Zo wordt bijvoorbeeld medische begeleiding bij zwangerschap en geboorte en medisch schooltoezicht gegeven.
3. Het economisch onderdeel: via de microfinanciering wordt armoede bestreden.
4. Het sociale onderdeel: sociaal-maatschappelijke structuren worden gestimuleerd en ondersteund in het OPUSIII House.
Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op www.opusiii.be

amber fort